"Każde rozwiązanie rodzi nowe problemy."
-- Prawa Murphy`ego

Kategorie

CONTENTS