"Jeśli jest jakiś gorszy moment, w którym coś może się nie udać – zdarzy się to właśnie wtedy."
-- Prawa Murphy`ego

Haczyk Symfony Cache

Jeśli używasz machanizmu Cache Symfony, może się zdażyć, że natkniesz się na błąd. Dotyczy on getViewCacheManager która to zwraca null. (więcej…)