"Płakać, że to błąd aplikacji to jak płakać nad prędkością światła: radź sobie z rzeczywistością, nie z tym, jak chcesz by wyglądała. Teoria i praktyka czasem się ścierają. A gdy ta..."
-- Linus Torvalds, 25 marca 2009

POSTGRESQL – KONWERSJA WIERSZY NA STRING

Czasami się zdarza, że musisz przekształcić podzapytania na ciąg znaków, który jest rozdzielany przecinakami. (więcej…)