"What will be most fun for me is to see how your generation comes in and takes software to a whole new level."
-- Bill Gates

POSTGRESQL – KONWERSJA WIERSZY NA STRING

Czasami się zdarza, że musisz przekształcić podzapytania na ciąg znaków, który jest rozdzielany przecinakami. (więcej…)