"Są dwa rodzaje użytkowników komputerów: ci, którzy robią backupy i ci, którzy będą je robić."
-- anonymouse

POSTGRESQL – KONWERSJA WIERSZY NA STRING

Czasami się zdarza, że musisz przekształcić podzapytania na ciąg znaków, który jest rozdzielany przecinakami. (więcej…)