"Zacznę przejmować się standardami kiedy świat ulegnie standaryzacji."
-- Rasmus Lerdorf

RWD Table

Użytkowa prezentacja zastosowanie w pełni responsywnych tabelek. Bardzo interesująca rzecz.