"Like almost everyone who uses e-mail, I receive a ton of spam every day. Much of it offers to help me get out of debt or get rich quick. It would be funny if it weren't so irritating."
-- Bill Gates

Outdated Browser

Przyjemnie dla oka przygotowany serwis, informujący o aktualnych wersjach przeglądarek i ich popularności.

63-460x256