"Im więcej dany kraj produkuje broni, tym mniej bezpieczny się staje – ten, kto ma broń, stanowi cel ataku."
-- Albert Einstein

Neural Network

Bardzo interesująca prezentacja działania sieci neuronowych.

neural-460x255