"Gdy sprawy zmieniają się ze złych w jeszcze gorsze, proces ulegnie powtórzeniu."
-- Prawa Murphy`ego

Magic Suggest

Bardzo interesujący skrypt, który stworzy formularz typu combo-box do wybierania zawartość i jej przeszukiwania jednocześnie.

10-460x256