"Jeśli jest jakiś gorszy moment, w którym coś może się nie udać – zdarzy się to właśnie wtedy."
-- Prawa Murphy`ego

Magic Suggest

Bardzo interesujący skrypt, który stworzy formularz typu combo-box do wybierania zawartość i jej przeszukiwania jednocześnie.

10-460x256