Magic Suggest

Magic Suggest to biblioteka JavaScript, która umożliwia tworzenie interaktywnych pól wyboru, które pozwalają użytkownikom na szybkie i łatwe wybieranie jednego lub wielu elementów z listy sugestii.

Biblioteka ta jest bardzo elastyczna i można ją dostosować do różnych potrzeb i przypadków użycia. W przypadku, gdy pole wyboru jest puste, biblioteka wyświetla domyślną listę sugestii. Jednakże, gdy użytkownik zaczyna wprowadzać tekst, biblioteka wyświetla sugestie, które odpowiadają wpisanemu tekstu. Można także skonfigurować pole wyboru, aby akceptowało wartości wprowadzane przez użytkowników, które nie są dostępne na liście sugestii.

Magic Suggest oferuje wiele funkcjonalności, takich jak dostosowywanie wyglądu i stylów, ładowanie danych asynchronicznie oraz obsługę zdarzeń. Biblioteka ta jest wygodna w użyciu i można ją zastosować w różnych projektach webowych, takich jak formularze, edytory tekstu, listy wyboru i wiele innych.

10-460x256