"Sprawy pozostawione samym sobie mają tendencję do przemiany ze złych w jeszcze gorsze."
-- Prawa Murphy`ego

Magic Animations CSS3

Zestaw nietypowych i tym samym oryginalnych animacji przy użyciu CSS3.

82-460x258