"Zawsze kiedy masz właśnie coś zrobić, okazuje się, że najpierw musisz zrobić coś innego."
-- Prawa Murphy`ego

IxD Checklist

Skrypt, który podchodzi do pól typu checklist w bardzo niekonwencjonalny sposób. Zamienia je na bardzo mocno funkcjonalne narzędzie.

62-407x300