SQL

Sekwencje

Sekwencje w PostgreSQL (lub pgsql) to specjalny rodzaj obiektu bazy danych, który generuje unikalne, kolejne liczby. Są one szczególnie przydatne

Różnica między HAVING a WHERE

Zarówno WHERE, jak i HAVING są klauzulami używanymi w języku SQL do filtrowania wyników zapytań. WHERE jest klauzulą stosowaną do

Różnica między UNION a INTERSECT

W języku SQL, zarówno UNION, jak i INTERSECT są operatorami stosowanymi do łączenia wyników dwóch lub więcej zapytań SELECT. Jednak

Tabela niezalogowana w PostgreSQL

Tabela niezalogowana w PostgreSQL to specjalny rodzaj tabeli, która nie zapisuje informacji o transakcjach w dzienniku transakcji. W praktyce oznacza

Biblioteka „pg” i tranzakcje

W bibliotece pg w języku JavaScript, można użyć transakcji za pomocą client.query() lub pool.query() w połączeniu z metodą BEGIN i COMMIT lub ROLLBACK w zapytaniach SQL. Poniżej przedstawiam przykład użycia transakcji za

Relacja One-to-One w Laravel

Relacja One-to-One w Laravel jest to relacja pomiędzy dwoma modelami, w której każdy model może mieć tylko jeden rekord powiązanego

Klucz obcy w Laravel

Aby utworzyć klucz obcy w Laravel, należy wykonać następujące kroki: W migracji, w której chcemy dodać klucz obcy, należy dodać