PHP

Repozytorium dla Eloquent ORM

Aby utworzyć repozytorium dla Eloquent ORM w Laravelu, można postępować zgodnie z poniższymi krokami: Utwórz interfejs repozytorium Najpierw należy utworzyć

Aktualizacja tłumaczeń w Laravel

Aby zaktualizować tłumaczenia w Laravel, wykonaj następujące kroki: Upewnij się, że pliki językowe, które chcesz zaktualizować, znajdują się w katalogu

Value Object

W programowaniu obiektowym, Value Object (obiekt wartości) to obiekt, którego głównym celem jest przechowywanie i reprezentowanie pewnej wartości lub zbioru

Grupowanie tras w Laravel

Grupy tras (ang. Route groups) w Laravel pozwalają na grupowanie zestawów tras (ang. routes) w celu zastosowania do nich wspólnych

php artisan migrate

php artisan migrate to polecenie w frameworku Laravel służące do uruchomienia migracji bazy danych. Migracje to sposób zarządzania strukturą bazy

Klucz obcy w Laravel

Aby utworzyć klucz obcy w Laravel, należy wykonać następujące kroki: W migracji, w której chcemy dodać klucz obcy, należy dodać

Artisan Tinker

Artisan Tinker to interaktywny tryb wiersza poleceń, który jest dostępny w frameworku Laravel. Umożliwia on programistom eksperymentowanie z kodem aplikacji

Szablony Blade w Laravel

Szablony Blade zostały wprowadzone w frameworku Laravel w wersji 5.1, wydanej w lipcu 2015 roku. Blade jest domyślnym systemem szablonów

Wielojęzyczność w Laravel

W Laravelu można łatwo zastosować wielojęzyczność za pomocą wbudowanego mechanizmu tłumaczeń (ang. translation). Mechanizm ten pozwala na tłumaczenie tekstu na

Walidacja formularzy w Laravel

Walidacja formularzy jest bardzo ważnym aspektem każdej aplikacji internetowej, ponieważ pomaga zabezpieczyć ją przed atakami typu SQL injection lub cross-site