"Cóż za smutna epoka, w której łatwiej jest rozbić atom niż zniszczyć przesąd."
-- Albert Einstein

POSTGRESQL – KONWERSJA WIERSZY NA STRING

Czasami się zdarza, że musisz przekształcić podzapytania na ciąg znaków, który jest rozdzielany przecinakami. (więcej…)