"Jeśli jest jakiś gorszy moment, w którym coś może się nie udać – zdarzy się to właśnie wtedy."
-- Prawa Murphy`ego

Animsition

Biblioteka pełna bardzo ciekawych efektów przejścia.

141-460x258