"Sprawy pozostawione samym sobie mają tendencję do przemiany ze złych w jeszcze gorsze."
-- Prawa Murphy`ego

Animatron

Interesujące narzędzie dla osób, które pragną się zając animacjami przy wykorzystaniu HTML5. Ta aplikacja webowa pozwala na tworzenie takich animacji, w oparciu o oś czasu znaną np. z takich programów jak Adobe Premiere czy After Effects.

17-460x256