Adaptive Placeholders

Adaptive Placeholders to biblioteka JavaScript, która umożliwia tworzenie adaptacyjnych placeholderów w polach formularza.

Tradycyjnie, gdy użytkownik wprowadza tekst w pole formularza, placeholder (czyli tekst informacyjny wyświetlany w polu formularza, zwykle na szarym tle) znika lub przesuwa się, aby zrobić miejsce dla wprowadzanego tekstu. Adaptive Placeholders działa inaczej – kiedy użytkownik wprowadza tekst, placeholder przesuwa się na górę pola formularza, ale pozostaje widoczny, informując użytkownika, do jakiego pola wprowadza tekst.

Adaptive Placeholders oferuje wiele opcji dostosowania takich jak dostosowywanie wyglądu i stylów, animacje i obsługę zdarzeń. Biblioteka ta jest łatwa w użyciu i można ją zastosować w różnych projektach webowych, które wymagają ulepszonych pól formularzy. Dzięki temu, Adaptive Placeholders poprawia użyteczność i wygodę użytkowania stron internetowych, co zwiększa zadowolenie użytkowników i wpływa na ich zaangażowanie.

7-460x258