"Our vision of what's important is exactly the same today, bringing together the best systems and the best software to empower people with rich information solutions."
-- Bill Gates

Adaptive Placeholders

Nazwa dość tajemnicza, niemniej narzędzie proste i bardzo ładne. W zasadzie jest to nałożenie stylu i drobnej animacji do podpowiedzi w polach formularza HTML.

7-460x258